Со новиот Закон за културата се предвидува повеќегодишно финансирање проекти и институции и распределување на буџет за институции. Оние манифестации кои имаат своја особена тежина, а воедно и ја промовираат државава надвор од нејзините граници, треба да добијат поинаков третман од оние проекти што се од јавен интерес и со поинаков карактер. Манифестациите кои се од национален интерес треба да добиваат постојано поголема финансиска поддршка од Министерството за култура. 

Leave a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *