Македонските студенти во потрага по подобри универзитети во странство.  Според резултатите од ПИСА, Словенија постојано ја надминува Македонија во читање, математика и наука. За амбициозните студенти кај нас, ветувањето за подобро образование е силен мотиватор.  Многу млади бараат подобри услови и плати во странство, каде што универзитетите нудат повеќе пракси и работни можности. Според една анкета велат дека ќе заминат од тука, па и оние кои своите студии веќе ги почнале во земјава.